Будьте з нами в соціальних мережах

Звіт незалежного аудитора

ПРИМІТКИ до фінансової звітності за 2016 рік

форма №1. Баланс_2016р.

фориа №2. Звіт про фінансові результати_2016р.

форма №3. Звiт про рух грошових коштiв_2016р.

форма №4. Звіт про власний капітал_2016р.

форма №5. Примітки до річної звітності_2016р.

форма №6_Додаток до приміток

форма №1 9 м. 2016р.

форма №2 за 9 м. 2016р.

форма №1 за І півріччя 2016р.

форма №2 за І півріччя 2016р.

форма №1 за 1кв. 2016р.

форма №2 за 1кв. 2016р.

Фінансовий план ДП СК Ольвія на 2016р. (зі змінами)

Пояснювальна до ФП на 2016р. (зміни)

Звіт про виконання фінансового плану за 2016 рік

Фінансово-економічні показники за 2016р.

Фінансово-економічні показники за 9м. 2015-2016рр.

Фінансово-економічні показники за І півріччя 2015-2016рр.

Фінансово-економічні показники за Ікв. 2015-2016рр.

Відомості про договори, укладені протягом 2016 року

Звіт керівника ДП "СК "Ольвія" за 2016 рік