Будьте з нами в соціальних мережах

ПЛАН

      заходів на 2017 рік у сфері поводження з небезпечними відходами, спрямований на запобігання чи зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людини

№ п/п

Найменування заходів

Терміни виконання

Відповідальний виконавець 

1

Наказом визначити відповідальних в сфері поводження з небезпечними відходами

один раз на рік

Інженер ІІ категорії з ОНС

2

Забезпечити роздільне зберігання відходів відповідно до класів небезпеки, здійснювати заходи щодо недопущення змішування, знищення і псування відходів.

постійно

Начальники підрозділів та служб підприємства

3

Забезпечити повне, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації

постійно

Начальники підрозділів та служб підприємства

4

Не допускати зміншування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія

постійно

Начальники підрозділів та служб підприємства

5

Майданчики для тимчасового зберігання відходів утримувати у належному санітарно - екологічному стані, згідно вимог чинного законодавства

постійно

Начальники підрозділів та служб підприємства

6

Вести за встановленною формою журнал 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари", та статистичну звітність

1 раз на рік

Інженер ІІ категорії з ОНС

7

Передачу відходів І класу небезпеки (лампи люмінісцентні), здійснювати згідно договору з підприємством яке має ліцензію на здійснення діяльності в сфері поводження з небезпечними відходами.

 

за накопиченням

Головний енергетик

 

8

Передачу відходів ІІ-Ш класу небезпеки, здійснювати згідно договорів з підприємствами які мають ліцензію на здійснення діяльності в сфері поводження з небезпечними відходами.

за накопиченням

Начальники підрозділів та служб підприємства

9

Передачу для подальшого розміщення ТПВ згідно договору з КП «Обрій -ДКП»

за накопиченням

Начальники підрозділів та служб підприємства

10

Передачу відходів ІV класу небезпеки, здійснювати згідно договорів

за накопиченням

Начальники підрозділів та служб підприємства

11

Передачу відходів, як вторинної сировини здійснювати згідно договорів з підприємствами які мають ліцензію на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини

за накопиченням

Начальники підрозділів та служб підприємства

12

Здійснювати зберігання на території порту небезпечних відходів не більше 6 місяців

постійно

Начальники підрозділів та служб підприємства

13

Забезпечити своєчасне виконання статистичної звітності

Один раз на рік

Інженер ІІ категорії з ОНС

14

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати екологічний податок згідно з законодавством України

Щоквартально

Головний бухгалтер

Інженер ІІ категорії з ОНС

 

Заходи з охорини навколишнього середовища на 2017 рік

Звіт про виконання заходів з охорони навколишнього середовища за 2016 рік

Звіт про виконання заходів з охорони навколишнього середовища за 2015 рік