Будьте з нами в соціальних мережах

ПАМ’ЯТКА

ініціатору проведення фотографування,

кіно-, топо- та відеозйомок на території ДП «СК «Ольвія»

1. Відповідно до вимог Міжнародного «Кодексу з охорони суден і портових засобів (КОСПЗ), «Законів України «Про морські порти», «Про інформацію», інших обов’язкових до виконання на території ДП «СК «Ольвія» (далі – «СК») нормативних актів, з метою запобігання спроб несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, захисту від недобросовісної конкуренції, заборонено здійснення без належним чином оформлених дозволів фото-, відео-, кіно-зйомок, проведення геодезичних робіт, складання схем, планів, нарисів, тощо (далі – «Фотографування») за допомогою відповідного устаткування та технічних засобів зняття інформації.

2. Фотографування на території підприємства дозволяється у виняткових випадках, після письмового узгодження з керівництвом підприємства заявки від ініціатора вищевказаного процесу; обов’язковою умовою для цього є наявність призначеної від СК особи для контролю вищевикладеного.

3. Підставою для проведення фотографування є заздалегідь, не менш, як за дві доби, направлена на адресу підприємства заявка, яка повинна містити наступну інформацію:

  • повна назва підприємства – заявника з номерами контактних телефонів;
  • прізвище, ім’я, по-батькові осіб, задіяних у цьому процесі, їх дані згідно Закону України «Про захист персональних даних», номери контактних телефонів;
  • дата, конкретизоване місце на території СК, перелік вантажів (у разі необхідності), мета проведення фотографування;
  • перелік устаткування, яке буде задіяне ініціатором фотографування.

Слід враховувати, що використання телефонів, обладнаних фото- та відеокамерами заборонено.

4. Процес фотографування необхідно планувати з урахуванням режиму роботи значної кількості служб і відділів підприємства (п’ятиденний робочий тиждень: понеділок-четвер з 08-00 год. до 17-00 год., п’ятниця – з 08.00 год. до 16-00 год., субота-неділя – вихідні) та попередньо узгоджувати подібні заходи з відповідальними за організацію та контроль даного «Положення».

5. Проведення фотографування поза вищезазначеного часу або відеофіксацію процесів переробки вантажів слід вважати винятком; контроль у таких випадках здійснюють призначені начальниками району (вантажного), складського господарства або змінним диспетчером працівники підприємства; у разі перерви в роботі устаткування для фотографування повинно бути передано ініціатором зйомки до відповідного складу або до диспетчерської служби СК.

6. Знаходження або переміщення територією підприємства представників організацій (установи), які мають дозвіл на проведення фотографування з відповідним устаткуванням без призначеної для супроводу особи заборонено.

7. На території СК заборонено фотографування об’єктів інфраструктури, працівників підприємства, вантажів без відповідного дозволу (дивитися вище), фізичних та технічних засобів охорони, особового складу поліції охорони, місць їх дислокації.    

8. Передача устаткування, яке було задіяне ініціатором фотографування, здійснюється на КПП № 2 підприємства; винесення устаткування безпосередньо власником допускається у разі присутності при цьому представника СК. Перегляд наявної інформації на її носіях до залишення особою, яка здійснювала фотографування, меж підприємства, є обов’язковим.

9. Залучена до здійснення контролю за фотографуванням особа (працівник СК) призупиняє або забороняє проведення фотографування у разі порушення ініціатором зйомки вимог даного «Положення», повідомивши про це начальника СМВБ підприємства та свого безпосереднього керівника для отримання подальших вказівок.

10. Проведення фотографування представниками виконавчої влади України, у т.ч. правоохоронних органів, а також судової влади здійснюється згідно ч.2 «Положення»; в окремих випадках, не терплячих зволікань, вищезазначений процес здійснюється без оформлення заявки, але обов’язково узгоджується з керівництвом СК та потребує присутності працівників підприємства.

11. Підприємство, організація, установа, що були ініціаторами фотографування, повинні використовувати отриману інформацію у відповідності з цілями, вказаними в заявках.

12. Особи, винні в порушенні вимог «Положення», в залежності від скоєного, притягуються до юридичної (дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної) відповідальності згідно чинного законодавства України.