Будьте з нами в соціальних мережах

Колективний договір

Колективний договір, затверджений конференцією трудового колективу 5 лютого 2018 року, зі змінами:

Зміни до Колдоговору №1

Зміни до Колдоговору №2

Зміни до Колдоговору №3

Зміни до Колдоговору №4

Зміни до Колдоговору №5

Зміни до Колдоговору №6

 

Він укладений між профспілковим комітетом від імені трудового колективу i адміністрацією в особі директора підприємства.

Колективний договір гарантує захист прав та інтересів працівників підприємства в межах чинного законодавства i зобов'язань адміністрації по даному договору. Ним регулюються виробничі i трудові відносини, вирішуються питання оплати працi та соцiальнi гарантiї з урахуванням чинного законодавства України.

До основних розділів Колективного договору входять наступні:

І. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

II. НОРМУВАННЯ I ОПЛАТА ПРАЦI.

ІII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТI I ЗВ'ЯЗАНI З НЕЮ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВ.

IV.РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ.

V. УМОВИ ОХОРОНИ ПРАЦI.

VІ. СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ, ПIЛЬГИ I КОМПЕНСАЦIЇ.

VІІ. ГАРАНТIЯ ДIЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛКОВОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ.

VІІІ. ЗАКЛЮЧHI ПОЛОЖЕННЯ.

Адмiнiстрацiя підприємства визнає за профспілкою перевагу представляти всiх працiвникiв підприємства в питаннях захисту їх прав i законних iнтересiв.

Колективний договір