Будьте з нами в соціальних мережах

             «МОРСЬКА БЕЗПЕКА»/«MARITIME SECURITY»                 

Найменування портового засобу:

UAOCT – 0001

«Спеціалізований термінал» (спеціалізований

морський порт Ольвія)

Name of the Port Facility:

UAOCT – 0001

«Specialized terminal» (Olvia specialized sea port)

Оператор портового засобу:

Державне підприємство                                                    «Стивідорна компанія «Ольвія» (ДП «СК «Ольвія»)

Port Facility operator:

State enterprise «Stevedoring company «Olvia»

(SE «SC «Olvia»)

Координати: 46 о 50 |00 || N

                      31 о 57 |00 || Е

Адреса: вул. Айвазовського, 29, м. Миколаїв,

Україна, /54052/

Аddress of the Port Facility29, Ayvazovskogo Str.,

Mykolaiv, Ukraine, /54052/

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офіційну інформацію щодо портового засобу розміщено на веб-сайті Глобальної інтегрованої системи інформації щодо судноплавства Міжнародної морської організації IMO GISIS в розділі «MARITIME SECURITY»:

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/ViewFacility

 Оператором портового засобу UAOCT – 0001 «Спеціалізований термінал» (спеціалізований морський порт Ольвія) (далі – портовий засіб) є державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія».

На об’єктах портової інфраструктури, розташованих у межах портового засобу, у відповідності з вимогами глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС та частини А Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів та наказу Міністерства інфраструктури України від 01.03.2019 №139 «Про затвердження переліку портових засобів, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів», впроваджені і виконуються спеціальні заходи, з охорони від актів піратства, тероризму й актів незаконного втручання, згідно з Планом охорони портового засобу, розробленого визнаною організацією в сфері охорони суден та портових засобів на морі (Адміністрацією морських портів України) та схваленого призначеним органом (Міністерством інфраструктури України).

Відповідність портового засобу вимогам глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС та частини А Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів», засвідчено «Актом про відповідність портового засобу UAOCT – 0001 «Спеціалізований термінал» (спеціалізований морський порт Ольвія)», виданого призначеним органом (Міністерством інфраструктури України) 30.01.2019 за №2019-001

 

Начальник портового засобу – директор ДП «СК «Ольвія» - ОЛЕЙНИК Руслан Миколайович

E-mail: r.oleynik@sc-olvia.com

Тел: +38(050) 493-26-17; (0512)77-61-05; 

Факс (0512) 77-61-06

Політику охорони портового засобу визначає та здійснює призначена начальником портового засобу – директора ДП «СК «Ольвія»  посадова особа, відповідальна за охорону, а саме – заступник директора з морської та внутрішньої безпеки МАСЕНЗОВ Олександр Іванович (Сертифікат (свідоцтво) про проходження підготовки за програмою курсу «Офіцер охорони порту (ПЗ)» СН01127777/000283-17 від 01.12.2017, дійсний до 01.12.2022, виданий Одеським національним морським університетом, м. Одеса)

E-mail: o.masenzov@sc-olvia.com

Тел: +38(050)563-02-00; (0512)77-61-05  

Безпосередню роботу з виконання вимог Кодексу ОСПЗ в портовому засобі координує офіцер охорони портового засобу, а саме - начальник служби морської та внутрішньої безпеки ДУБАТОВ Сергій Валерійович (Сертифікат (свідоцтво) про проходження підготовки за програмою курсу «Офіцер охорони порту (ПЗ)» СН01127777/000368-18 від 26.10.2018, дійсний до 26.10.2023, виданий Одеським національним морським університетом, м. Одеса)

E-mail:s.dubatov@sc-olvia.com

Тел: +38(050) 318-40-82; (0512)77-61-23

Виконання завдань з забезпечення морської та внутрішньої безпеки у портовому засобі покладається на персонал служби морської та внутрішньої безпеки ДП «СК «Ольвія»» (далі – СМВБ).

 Склад СМВБ ДП «СК «Ольвія»»:

Заступник начальника СМВБ – ЗАГОРУЙКО Михаїл Михайлович

E-mail: o.kruglikov@sc-olvia.com

Тел: +38(050) 337-17-45; (0512) 77-61-59;

Офіцер охорони портових засобів – КРУГЛИКОВ Олег Сергійович

E-mail: o.kruglikov@sc-olvia.com

Тел: +38(050) 761-74-65;

Фахівець з перепускного режиму (бюро перепусток СМВБ) – ЛЕУС Олег Володимирович

E-mail: o.leus@sc-olvia.com

Тел: +38(050) 493-07-76; (0512) 77-61-42