Будьте з нами в соціальних мережах

Основні нормативно-правові акти, що регламентують впровадження вимог з морської безпеки у галузі морського та річкового транспорту

Акти/інструменти ООН (ІМО):

1) Глава ХІ-2 «Спеціальні заходи з підсилення охорони на морі» Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року;

2) Кодекс ОСПЗ - Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів.

3) База даних ІМО GISIS https://webaccounts.imo.org

Акти ЄС:

1) Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського парламенту та Ради від 31.03.2004 про посилення безпеки суден та портових споруд;

2) Директива 2005/65/ЕС Європейського парламенту та Ради від 26.10.2005 з підвищення безпеки портів.

Нормативно-правові акти щодо Планів імплементації актів законодавства ЄС:

1) постанова КМУ від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

2) розпорядження КМУ від 11.10.2017 № 747-р «Про схвалення Стратегії імплементації положень директив та регламентів Європейського Союзу у сфері міжнародного морського та внутрішнього водного транспорту («дорожньої карти»)»;

3) наказ МІУ від 07.07.2015 № 256 «Про організацію діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»;

Акти Верховної Ради України:

1) Закон України від 17.05.2012 № 4709VI «Про морські порти України»;

Акти Кабінету Міністрів України:

1) Постанова КМУ від 12.05.2007 № 722 «Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті» (зі змінами);

2) Постанова КМУ від 30.06.2015 № 460 «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України»;

3) Постанова КМУ від 06.09.2017 № 1095 «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України».

Акти Міністерства (Призначеного органу):

1) наказ МІУ від 26.07.2016 № 250 «Про покладання обов’язків на визнані організацію у сфері охорони суден та портових засобів на морі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2016 за № 1133/29263;

2) наказ МТЗУ від 03.12.2007 № 1095 «Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.12.2007 за № 1380/14647;

3) наказ МІУ від 27.03.2013 № 198 «Про затвердження Порядку організації охорони морських та річкових портів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2013 за № 654/23186;

4) наказ МІУ від 25.08.2011 № 339 «Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2011 за № 1233/19971;

5) наказ МІУ від 15.04.2013 № 220 «Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2013 за № 922/23454;

6) наказ МІУ від 15.08.2018 № 370 «Про затвердження складу Комісії з питань схвалення і планів охорони портів та портових засобів»;

7) наказ МІУ від 01.03.2019 № 139 «Про затвердження Переліку портових засобів, на які поширюється дія Міжнародного кодексу з охорони.