Будьте з нами в соціальних мережах
Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
11 Грудня 2018

____________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання) 

___________201812102373____________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

___________Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»_________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові __________________________код ЄДРПОУ 9290012_______________________________________

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або

___________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

54052, м.Миколаїв, Корабельний р-н, вул.Айвазовського, 29, тел: (0512) 77-61-05, (0512)76-76-95______________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» має намір провадження планованої діяльності з перевантаження в імпортних напрямках мінеральних добрив (у тому числі з класом небезпеки) навалом з фасуванням у м’які контейнери. Реалізація процесів перевантаження планується на причалах №№1,2 філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» з залученням відкритих складських майданчиків, складу-навісу та критих складів ДП «СК «Ольвія». Планована діяльність відбуватиметься в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного користування підприємства. Запланований об’єм перевантаження 1,5 млн тонн.

Основні технологічні процеси перевантажувальних операцій мінеральних добрив:

-  з трюму судна портальним краном оснащеним грейфером добриво вивантажується у приймальний бункер фасувальної машини, яка розташована на відкритому складському майданчику. Дозатор формує м’який контейнер (біг-бег), який перевозиться на складський майданчик для встановлення в штабель;

-  з трюму судна портальним краном оснащеним грейфером добриво вивантажується в кузов автомашини, яка відвозить його в критий склад для подальшого формування штабелю ковшовим навантажувачем. Для завантаження кузову автомашини також може використовуватися спеціальний бункер для насипних вантажів. Кузов автомашини розташовується під бункером для насипних вантажів після цього кран висипає вантаж в бункер і таким чином завантажується кузов автомашини;

-  на складі автонавантажувач або гідравлічний перевантажувач з сформованого штабелю завантажує добриво у дозатор фасувальної машини, яка формує м’який контейнер (біг-бег), який перевозиться на складський майданчик для встановлення в штабель.

 Технічна альтернатива 1.

Перевантаження в імпортних напрямках мінеральних добрив (у тому числі з класом небезпеки) навалом з фасуванням у м’які контейнери планується з використанням портальних кранів, які оснащені грейфером та фасувальної машини на причалах №№1,2 філії «Октябрьск» ДП «АМПУ», відкритих складських майданчиків, складу-навісу та критих складів ДП «СК «Ольвія». Найближча житлова забудова від запланованої діяльності знаходиться на відстані понад 2,5 км в північно-східному напрямку від межі проммайданчика підприємства. Запланована діяльність призначена для збільшення вантажообігу підприємства.

 Технічна альтернатива 2.

Не розглядається. Розгляд технічної альтернативи, щодо здійснення навантажувальних операцій з трюму судна за допомогою механічних або пневматичних вивантажувачів є недоцільною. Оскільки застосування даного виду обладнання призведе до значних додаткових капітальних інвестицій у зв’язку з відсутністю таких вивантажувачів у підприємства та значних витрат електроенергії, що може призвести до перевантажень електричної мережі.

Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною для вирішення питання збільшення виробничих потужностей підприємства, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог чинного законодавства та зменшення ймовірності виникнення нештатних ситуацій на території підприємства.  

 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

ДП «СК «Ольвія» проводить свою виробничу діяльність на причалах Адміністрації за №№1,2,3,4,5,6 та допоміжний, згідно договору на доступ до причалів,_ в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» (Державний Акт на право постійного користування землею серії МК 00046 від 25 квітня 1994 року та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером 75125523 від 07.12.2016 року).

Кадастровий номер земельної ділянки 4810136600:07:004:0115. Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця): м. Миколаїв, Корабельний район, а/с 170. За цільовим призначенням земельна ділянка виділена для обслуговування порту. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Форма власності – державна. Загальна площа земельної ділянки 178,8008 га (Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4803777262017 від 29.08.2017 року). Адреса майнового комплексу: 54052, м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 29 (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації іншого речового права за індексним номером 75123484 від 07.12.2016 року).

Територія підприємства з заходу і півночі оточена акваторією Бузького лиману, а зі сходу і півдня - лісним масивом, з північного-сходу до території підприємства примикає промислова зона.

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планова діяльність спрямована на розвиток підприємства у відповідності до «План стратигічного розвитку ДП «СК «Ольвія» на період до 2038 року» та «Інвестиційний план на 2017-2020рр.». Реалізація планованої діяльності дасть змогу збільшити податкові відрахування до бюджету за рахунок збільшення вантажообігу підприємства, поліпшити умови праці при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Запланована діяльність передбачатиме наступну потужність та обсяг перевантаження мінеральних добрив:

Нітрат аммонія (Cелітра аміачна):

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 400 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Карбамід:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 400 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Амофос моноаммонійний фосфат:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Суперфосфат:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Добриво азотно-фосфорне сірковмістне (NP+S=16:20+12 та NP+S=20:20+14):

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Добриво азотно-фосфорно-калійне діамофоска 10:26:26:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Добриво азотно-фосфрно-калійне комплексне:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Сульфат амонію:

Місце розташування – причали №№1,2, відкриті складські майданчики, склад-навіс та криті склади;

вантажообіг – 100 000 т/рік; максимальна потужність – 1500 т за зміну на одну технологічну лінію.

Перевантаження одночасно на двох причалах не здійснюватиметься.

 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження для впровадження планової діяльності Державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» встановлюються згідно з Законодавством України, з дотриманням умов, що встановлюються у «Дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» та вимог ДСанПіН 7.7.4.-046-99. Державні санітарні правила і норми для морських і річкових портів.

 щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________

 щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.

 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Процеси перевантаження здійснюються на території та причалах діючого підприємства.

Еколого-інженерна підготовка, заходи по захисту території були виконані на стадії будівництва причалів. Тому при організації процесів перевантаження питання інженерної підготовки, захисту території не розглядались._________________________

 щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності. ____________________________________

 щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб._________________________________________________

 щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.___________________________________

 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин при перевантажені мінеральних добрив, при роботі двигунів технологічного транспорту та фасувальної машини;

- утворення виробничих відходів - усі відходи тимчасово зберігатимуться на території підприємства в спеціально обладнаних місцях, на спеціально відведених майданчиках. У міру накопичення вони передаються спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів.

 щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для вирішення потреб господарської діяльності.____________________________________

 щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб._________________________________________________

 щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається. Оскільки провадження планової діяльності планується в межах земельної ділянки, яка знаходиться у праві постійного користування ДП «СК «Ольвія» для забезпечення власних виробничих потреб.___________________________

 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме п.14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 р.____________________________________

 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

У документі планується провести аналіз впливу виробничої діяльності на атмосферне повітря, ґрунт, водний об’єкт, флору та фауну, виконати розрахунки рівнів акустичного навантаження на техногенне, соціальне середовища, відповідно до вимог чинного законодавства, включаючи:

-     розрахунки об’ємів викидів забруднюючих речовин від кожного джерела викиду при збільшені потужності перевантаження насипних вантажів;

-     автоматизовані розрахунки концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі;

-     визначення номенклатури та об’ємів утворюваних відходів;

-     розрахунки звукового навантаження при плановій роботі підприємства

-     розрахунки оцінки ризику.

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до екологічного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з ОВД, на підставі якого підприємством будуть розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua,        (0512)46-04-27

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Повернутися до списку оголошень