Будьте з нами в соціальних мережах
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
29 Травня 2018

_______________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________2018320339____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Планується нове будівництво залізничної колії в тилу допоміжного причалу в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного користування ДП «Стивідорна компанія «Ольвія». Кадастровий номер земельної ділянки 4810136600:07:004:0115. Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця): м.Миколаїв, Корабельний район, а/с 170. За цільовим призначенням земельна ділянка виділена для обслуговування порту.

Запланована діяльність передбачена для збільшення вантажообігу підприємства до 250 тис. т/рік тарно-штучних, генеральних вантажів та чорних металів. Планується будівництво двох вивантажувальних колій загальною довжиною 990,32 п. м. та трьох стрілочних переводів.

Планова діяльність матиме наступний колійний розвиток:

Колія №1 – Вивантажувальна(проектна):

- від стика рамної рейки №1 до упору - повна довжина -523.22 п.м., корисна довжина – 384.84 п.м., будівельна довжина – 443.32 п.м. (проектна).

Колія №2 – Вивантажувальна(проектна):

- від стика рамної рейки №2 до упору - повна довжина -467.10 п.м., корисна довжина – 384.84 п.м., будівельна довжина – 436.06 п.м. (проектна).

- проектована колія укладається з ланок довжиною 12.5 м;

- укладання колії ланками з старопридатних рейок Р65, епюра 1600 шт./км на залізобетонних шпалах на прямих ділянках;

- укладання колії ланками з старопридатних рейок Р65, епюра 1840 шт./км на дерев'яних шпалах на кривих ділянках;

- укладання стрілочного переводу типу Р50 марки 1/9 на дерев'яних шпалах;

- укладання стрілочного переводу типу Р65 марки 1/9 на залізобетонних шпалах;

- укладання глухого перетину типу Р50 з підкрановою колією типу Р50 марки 1/9 на дерев'яних шпалах.

Потреба будівництва у енергоносіях та воді

№п/п

Найменування

Од.вим.

Розрахункова потреба

1

2

3

4

1

Електроенергія

кВт-год

971.87

2

Стиснене повітря

м3

583.528

3

Мастильні матеріали

кг

1008.904

4

Гiдравлiчна рідина

кг

199,709

5

Дрова

м3

0,082

6

Бензин

л

6609,545

7

Дизельне паливо

л

16692,45

8

Вода

м3

172,217

 

Найближча житлова забудова від запланованого об’єкту знаходиться на відстані понад 2,5 км в північно-східному напрямку від межі проммайданчика підприємства. Запроектований лінійний об’єкт інфраструктури призначений для внутрішнього виробничого використання підприємством._____________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

_________ Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»___________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

________________________код ЄДРПОУ 19290012_______________________________

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

____54052, м.Миколаїв, Корабельний р-н, а/с 170, тел:(0512) 77-61-05, (0512)76-76-95______

місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

__Висновок з оцінки впливу на довкілля, Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»_______________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

_15.06.2018 року о 10 год 00 хв в приміщені великої зали засідань будівлі адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради за адресою: 54050, пр.Богоявленський, 314____________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться_не передбачаються__________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

 

_Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________ (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _181__ аркушах.

 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

_Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 29, контактна особа: Мирошниченко М.В., тел: (0512)76-76-95 або 099 217 07 24; Ознайомлення з документом - з моменту офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі з ОВД____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Повернутися до списку оголошень