Будьте з нами в соціальних мережах
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
05 Грудня 2018

_______________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________20181091888____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

ДП «СК «Ольвія» має намір провадження планованої діяльності з перевантаження в експортно-імпортних напрямках наступних вантажів насипом: зернові вантажі та продукти їх переробки; вугілля та кокс; технологічна тріска; глина (в т.ч. бентоніту); різні види шпату, що дозволить довести загальний вантажообіг насипних вантажів до 7 млн.т. Впровадження планової діяльності відбуватиметься в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного користування ДП «Стивідорна компанія «Ольвія». Кадастровий номер земельної ділянки 4810136600:07:004:0115. Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця): м.Миколаїв, Корабельний район, а/с 170. За цільовим призначенням земельна ділянка виділена для обслуговування порту.

Для забезпечення господарсько-побутових потреб працівників підприємства обладнані системи водопроводу, каналізації, опалення приміщень використовується теплова енергія модульних котелень, що працюють на пелетах. Повсякденне обслуговування обладнання, транспортних засобів, їх поточний ремонт здійснюється силами та засобами ремонтного персоналу.

Територія обладнана мережею зливової каналізації, яка має 9 випусків стічних дощових вод до Бузького лиману. На підприємстві налагоджена система збору та передачі на утилізацію відходів.

Основні технологічні процеси перевантажувальних операцій насипних вантажі:

  • доставка вантажів залізничним та автомобільним транспортом, розвантаження;
  • прийом вантажу на склади (відкриті, закриті), формування штабелів, накопичення та зберігання;
  • транспортування вантажів зі складу до причалів за допомогою технологічних засобів (автотранспорту, автонавантажувачів);
  • завантаження трюмів суден за допомогою портальних кранів з технічними пристроями.___________________________________________________________________________________________
  • (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

_________ Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»___________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

________________________код ЄДРПОУ 19290012_______________________________

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

____54052, м.Миколаїв, Корабельний р-н, а/с 170, тел:(0512) 77-61-05, (0512)76-76-95______

місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

__Висновок з оцінки впливу на довкілля, Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»_______________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

_20.12.2018 року о 10 год 00 хв в приміщені малої зали засідань будівлі адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради за адресою: 54050, пр.Богоявленський, 314____________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться_не передбачаються__________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

 

_Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________ (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _208__ аркушах.

 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

_Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 29, контактна особа: Мирошниченко М.В., тел: (0512)76-76-95 або 099 217 07 24; Ознайомлення з документом - з моменту офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі з ОВД____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

Повернутися до списку оголошень