Будьте з нами в соціальних мережах
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
06 Лютого 2019

_______________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами

ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

__________201812102373____________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» має намір провадження планованої діяльності з перевантаження в імпортних напрямках мінеральних добрив (у тому числі з класом небезпеки) навалом з фасуванням у м’які контейнери. Реалізація процесів перевантаження планується на причалах №№1,2 філії «Октябрьск» ДП «АМПУ» з залученням відкритих складських майданчиків, складу-навісу та критих складів ДП «СК «Ольвія». Планована діяльність відбуватиметься в межах земельної ділянки, яка перебуває у праві постійного користування підприємства. Запланований об’єм перевантаження 1,5 млн тонн.

Основні технологічні процеси перевантажувальних операцій мінеральних добрив:

-  з трюму судна портальним краном оснащеним грейфером добриво вивантажується у приймальний бункер фасувальної машини, яка розташована на відкритому складському майданчику. Дозатор формує м’який контейнер (біг-бег), який перевозиться на складський майданчик для встановлення в штабель;

-  з трюму судна портальним краном оснащеним грейфером добриво вивантажується в кузов автомашини, яка відвозить його в критий склад для подальшого формування штабелю ковшовим навантажувачем. Для завантаження кузову автомашини також може використовуватися спеціальний бункер для насипних вантажів. Кузов автомашини розташовується під бункером для насипних вантажів після цього кран висипає вантаж в бункер і таким чином завантажується кузов автомашини;

-  на складі автонавантажувач або гідравлічний перевантажувач з сформованого штабелю завантажує добриво у дозатор фасувальної машини, яка формує м’який контейнер (біг-бег), який перевозиться на складський майданчик для встановлення в штабель.

___________________________________________________________________________________________________

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

_________ Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»___________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

________________________код ЄДРПОУ 19290012_______________________________

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

54052, м.Миколаїв, Корабельний р-н, вул.Айвазовського, 29, тел: (0512) 77-61-05, (0512)76-76-95___________________________________________________________________________

місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

__Висновок з оцінки впливу на довкілля Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»_______________________________________________________________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить _25_ робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

_25.02.2019 року о 10 год 00 хв в приміщені великої зали засідань будівлі адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради за адресою: 54050, пр.Богоявленський, 314____________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться_не передбачаються__________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

_Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

 Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації, 54029, м.Миколаїв, пр.Центральний, 16, ecolog@mk.gov.ua, (0512)46-04-27_______________ (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

 Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на _168__ аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

_Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія», м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 29, контактна особа: Мирошниченко М.В., тел: (0512)76-76-95 або 099 217 07 24; Ознайомлення з документом - з моменту офіційного оприлюднення в Єдиному реєстрі з ОВД____________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Повернутися до списку оголошень