Будьте з нами в соціальних мережах
Служба морської та внутрішньої безпеки
Служба морської та внутрішньої безпеки

 

ОТ 

Назва: Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія»

(ДП «СК «Ольвія»)

State enterprise «Stevedoring company «Olvia»

(SE «SC «Olvia»)

Координати: 44 о34 |35 || N

                      33 о25 |53 || Е

Адреса: м.Миколаїв, вул.Айвазовського, 29 

         Згідно вимог Глави XI-2 Додатка до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (Конвенція SOLAS-74), Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових засобів (Кодекс ISPS), інших відповідних міжнародних та національних нормативних актів на території підприємства впроваджений та на постійній основі діє комплекс заходів з морської та внутрішньої безпеки, спрямований на запобігання та протидію актам тероризму, актам незаконного втручання на території та акваторії стивідорної компанії, де обслуговуються судна, що виконують міжнародні рейси.

         Служба морської та внутрішньої безпеки здійснює, окрім вищевикладеного, контроль та підтримання перепускного режиму (введена в дію та на теперішній час працює в тестовому режимі система електронних перепусток); внутрішньооб’єктового (в т.ч. із застосуванням системи відеоспостереження) режиму; надання консультацій з питань безпеки (в межах відповідної компетенції) посадовим особам підприємств, установ, організацій, які співпрацюють із стивідорною компанією.

Контактна інформація працівників служби морської та внутрішньої безпеки ДП «СК «Ольвія»

№ п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Номер телефону

Електрона адреса

1

Заступник директора з морської та внутрішньої безпеки

Масензов

Олександр Іванович

050-563-02-00

(0512) 77-61-13

o.masenzov@sc-olvia.com

 

2

Начальник служби морської та внутрішньої безпеки

Дубатов

Сергій Валерійович

050-318-40-82

(0512) 77-61-23

s.dubatov@sc-olvia.com

 

3

Заступник начальника служби морської та внутрішньої безпеки

Загоруйко

Михайло Михайлович

050-337-17-45

(0512) 77-61-59

 

 

4

Фахівець пропускного режиму

Шерстюк

Роман Сергійович

050-493-07-76

(0512) 77-61-42

r.cherstyuk@sc-olvia.com

             Дозвіл на перебування на території ДП «СК «Ольвія» - пункту пропуску через держкордон України надають перепустки (постійні – для робітників підприємства; тимчасові або разові – для працівників організацій-партнерів стивідорної компанії, і є дійсними тільки при наявності оригіналів паспорту, посвідчення водія, військового квитка (для військовослужбовців); підставою для переміщення товарно-матеріальних цінностей є матеріальні перепустки. В разі необхідності отримання перепусток ініціатору потрібно оформити та направити на ім’я керівника підприємства відповідного листа, однак слід враховувати, що в окремих випадках потрібні узгодження із територіальними органами Державної прикордонної служби України та митниці Державної фіскальної служби України.

            Перебування на території ДП «СК «Ольвія» громадян-представників іноземних держав (окремо, в складі груп або делегацій) має свої особливості, детальніше про що можна дізнатися, зв’язавшись з начальником служби морської та внутрішньої безпеки або його заступником, зателефонувавши їм за вищевказаними номерами телефонів.

            Фото, відеозйомка на території підприємства здійснюється з неухильним дотриманням вимог, викладених у відповідній «Пам’ятці» (додається).

            Докладніша інформація щодо морської та внутрішньої безпеки:

 http://gigis.imo.org/Public/Default.aspx

htpp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_251

htpp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896_035

 

 

ПАМ’ЯТКА

ініціатору проведення фотографування,

кіно-, топо- та відеозйомок на території ДП «СК «Ольвія»

1. Відповідно до вимог Міжнародного «Кодексу з охорони суден і портових засобів (КОСПЗ), «Законів України «Про морські порти», «Про інформацію», інших обов’язкових до виконання на території ДП «СК «Ольвія» (далі – «СК») нормативних актів, з метою запобігання спроб несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації та комерційної таємниці, захисту від недобросовісної конкуренції, заборонено здійснення без належним чином оформлених дозволів фото-, відео-, кіно-зйомок, проведення геодезичних робіт, складання схем, планів, нарисів, тощо (далі – «Фотографування») за допомогою відповідного устаткування та технічних засобів зняття інформації.

2. Фотографування на території підприємства дозволяється у виняткових випадках, після письмового узгодження з керівництвом підприємства заявки від ініціатора вищевказаного процесу; обов’язковою умовою для цього є наявність призначеної від СК особи для контролю вищевикладеного.

3. Підставою для проведення фотографування є заздалегідь, не менш, як за дві доби, направлена на адресу підприємства заявка, яка повинна містити наступну інформацію:

  • повна назва підприємства – заявника з номерами контактних телефонів;
  • прізвище, ім’я, по-батькові осіб, задіяних у цьому процесі, їх дані згідно Закону України «Про захист персональних даних», номери контактних телефонів;
  • дата, конкретизоване місце на території СК, перелік вантажів (у разі необхідності), мета проведення фотографування;
  • перелік устаткування, яке буде задіяне ініціатором фотографування.

Слід враховувати, що використання телефонів, обладнаних фото- та відеокамерами заборонено.

4. Процес фотографування необхідно планувати з урахуванням режиму роботи значної кількості служб і відділів підприємства (п’ятиденний робочий тиждень: понеділок-четвер з 08-00 год. до 17-00 год., п’ятниця – з 08.00 год. до 16-00 год., субота-неділя – вихідні) та попередньо узгоджувати подібні заходи з відповідальними за організацію та контроль даного «Положення».

5. Проведення фотографування поза вищезазначеного часу або відеофіксацію процесів переробки вантажів слід вважати винятком; контроль у таких випадках здійснюють призначені начальниками району (вантажного), складського господарства або змінним диспетчером працівники підприємства; у разі перерви в роботі устаткування для фотографування повинно бути передано ініціатором зйомки до відповідного складу або до диспетчерської служби СК.

6. Знаходження або переміщення територією підприємства представників організацій (установи), які мають дозвіл на проведення фотографування з відповідним устаткуванням без призначеної для супроводу особи заборонено.

7. На території СК заборонено фотографування об’єктів інфраструктури, працівників підприємства, вантажів без відповідного дозволу (дивитися вище), фізичних та технічних засобів охорони, особового складу поліції охорони, місць їх дислокації.    

8. Передача устаткування, яке було задіяне ініціатором фотографування, здійснюється на КПП № 2 підприємства; винесення устаткування безпосередньо власником допускається у разі присутності при цьому представника СК. Перегляд наявної інформації на її носіях до залишення особою, яка здійснювала фотографування, меж підприємства, є обов’язковим.

9. Залучена до здійснення контролю за фотографуванням особа (працівник СК) призупиняє або забороняє проведення фотографування у разі порушення ініціатором зйомки вимог даного «Положення», повідомивши про це начальника СМВБ підприємства та свого безпосереднього керівника для отримання подальших вказівок.

10. Проведення фотографування представниками виконавчої влади України, у т.ч. правоохоронних органів, а також судової влади здійснюється згідно ч.2 «Положення»; в окремих випадках, не терплячих зволікань, вищезазначений процес здійснюється без оформлення заявки, але обов’язково узгоджується з керівництвом СК та потребує присутності працівників підприємства.

11. Підприємство, організація, установа, що були ініціаторами фотографування, повинні використовувати отриману інформацію у відповідності з цілями, вказаними в заявках.

12. Особи, винні в порушенні вимог «Положення», в залежності від скоєного, притягуються до юридичної (дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної) відповідальності згідно чинного законодавства України.