Будьте з нами в соціальних мережах

ПРО СЛУЖБУ МОРСЬКОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДП «СК «ОЛЬВІЯ»

 СМВБ «ДП «СК «Ольвія» - є структурним підрозділом ДП «СК «Ольвія», який відповідає за забезпечення і підтримання морської та внутрішньої безпеки на підприємстві, захист інфраструктури портового засобу від актів піратства, тероризму, незаконного втручання в його діяльність та інших протиправних дій. 

СМВБ «ДП «СК «Ольвія» утворена  у відповідності до вимог наказу МІУ від 25.08.2011 № 339 «Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.10.2011 за № 1233/19971. Діє на підставі «Положення про службу морської та внутрішньої безпеки ДП «СК «Ольвія»»» та у відповідності з основними нормативно-правовими актами, що регламентують впровадження вимог з морської безпеки у галузі морського та річкового транспорту.

           В систему морської безпеки портового засобу входить:

 -        документальне забезпечення морської та внутрішньої безпеки, охоронної діяльності, тощо;

-        комплекс практичних заходів з охорони для трьох рівнів охорони;

-        взаємодія з відділом морської безпеки філії «Ольвія» ДП «АПМУ»;

-        взаємодія з правоохоронними та контролюючими органами;

-    взаємодія уповноваженими структурами, відповідальними за забезпечення здійснення положень Глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ.

 Основними завданнями СМВБ «ДП «СК Ольвія» є:

1. Забезпечення постійного функціонування системи морської безпеки відповідно до вимог положень Глави ХІ-2 Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ та інших нормативних документів, які регулюють охоронну діяльність.

2.  Визначення та здійснення політики охорони портового засобу.

3. Контроль за станом охорони об’єктів портового засобу, ефективності охоронних заходів, контроль за виконанням вимог Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів, цілодобовий контроль стану морської безпеки.

4. Перевірка несення вахти членами екіпажів суден флоту (портового), патрулювання території портового засобу та зон обмеженого доступу.

5. Забезпечення взаємодії  між СМВБ ДП «СК «Ольвія», ротою Управління поліції охорони в Миколаївській області, службами філії «Ольвія» ДП «АМПУ»  та стивідорної компанії при здійсненні спільних заходів із забезпечення морської безпеки у портовому засобі, передбачених вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів, а також попередження на території підприємства надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

6. Координація дій співробітників поліції охорони під час виконання ними договірних зобов’язань щодо охорони території та окремих об’єктів підприємства, патрулювання території портового засобу та зон обмеженого доступу, контролю прилеглих до портового засобу районів та акваторії.

7. У випадку зміни рівня охорони, порушення стану морської безпеки у портовому засобі – прийняття рішень щодо виставлення додаткових (тимчасових) КПП і постів ( у т.ч. охоронних вишок), задіяння додаткового персоналу з числа охоронників та працівників підприємства.

8. Забезпечення виконання комплексу практичних заходів з охорони підприємства для трьох рівнів охорони, а саме:

-       контроль доступу до території підприємства;

-       контроль доступу до ЗОД в межах підприємства;

-       контроль за дотриманням внутрішньооб’єктового режиму на підприємстві;

-       контроль за обробкою та безпекою зберігання вантажів;

-       забезпечення збереження та ефективного використання матеріальних цінностей.

-       контроль за доставкою суднових запасів на судна флоту (портового);

-       контроль за обробкою багажу без супроводу;

-       забезпечення економічної безпеки підприємства та збереження комерційної таємниці;

-       обробка даних системи відеоспостереження в інтересах безпеки підприємства;

-      проведення заходів з організації навчань, тренувань персоналу підприємства, задіяного/незадіяного в охоронних заходах, персоналу поліції охорони, відповідно до вимог Кодексу ОСПЗ.

9. Забезпечення своєчасного та адекватного реагування на виникнення загроз, пов'язаних з порушенням стану морської безпеки, згідно з розробленими Планами взаємодії з регіональними підрозділами НП України, ДСНС України, СБ України, ДПС України та планом евакуації, із залученням аварійних служб та використанням систем сповіщення, а саме:

-     терористичні/диверсійні акти;

-     акти піратства та озброєного пограбування суден під час їхнього перебування біля причалів та в акваторії порту, прилеглої до портового засобу;

-     акти незаконного втручання;

-     застосування заходів контролю до суден, що планують зайти чи знаходяться в ПЗ, якщо виявлено порушення цими суднами вимог Кодексу ОСПЗ;

-     незаконне проникнення на територію підприємства чи на судно, що в ньому обробляється, або у зону обмеженого доступу;

-      вихід з ладу технічних засобів охорони і спостереження на підприємстві;

-     спроби несанкціонованого фотографування або відеозйомки на території підприємства чи суден, що в ньому обробляються;

-      несанкціоноване швартування плавзасобів;

-     аварії, катастрофи, нещасні випадки, пожежі, екологічні лиха, що можуть загрожувати морській безпеці на ПЗ чи судні, що в ньому обробляється;

-   інші події, що можуть становити загрозу морській безпеці.

З метою підвищення ефективності комплексної системи безпеки портового засобу, СМВБ «ДП «СК «Ольвія»» проводить системну роботу з посилення, модернізації та підтримання у належному стані існуючих інженерних і технічних засобів охорони.

Впроваджуються нові технологічні охоронні системи. Так, з 1-ого січня 2019 року, у структурі СМВБ утворено пункт централізованого спостереження (далі – ПЦС СМВБ), персоналом якого, у цілодобовому режимі, ведеться відеоспостереження за територією та об’єктами портового засобу, прилеглою територією і акваторією порту, судами та транспортними засобами, що перебувають у його межах. На сьогодні, ефективна робота ПЦС СМВБ забезпечується використанням понад ста п’ятдесяти сучасних відеокамер, у т.ч. з можливістю кругового огляду та детального наближення об’єктів, з виводом зображення на монітори ПЦС, чергової частини поліції охорони та інших операторів системи. Сервери комплексної системи відеоспостереження мають потужні можливості для архівації та збереження даних. Триває постійна робота з збільшення кількості наявних засобів відеоспостереження.

На підприємстві запроваджена і працює система управління і контролю доступом, яка дозволяє здійснювати контроль за ефективним використанням робочого часу персоналом підприємства та його переміщенням, дозволяє проводити візуальну ідентифікацію осіб.

Проводиться постійна робота з посилення периметральних огорож додатковими засобами створення перешкод, у т.ч. виробом типу «Єгоза».

Проводиться постійна модернізація освітлення периметру підприємства, внутрішньої та прилеглої території шляхом встановлення додаткових потужних LED-освітлювачів.