Будьте з нами в соціальних мережах

Укладання договорів

Перелік документів, які необхідно надати для укладання договору:

 1. Лист-заявка на ім’я директора підприємства з зазначенням предмету договору;
 2. Реєстраційні документи:

- для юридичних осіб – резидентів України:

 • копія статуту;
 • копія витягу з Єдиного державного реєстру;
 • копія свідоцтва про реєстрацію платник ПДВ/ свідоцтва платника єдиного податку;
 • копія довідки з управління статистики;
 • довідка з банку про відкриття розрахункового рахунку;
 • документ, що підтверджує повноваження особи на укладання та підписання договорів (довіреність, протокол загальних зборів, наказ про призначення, контракт з керівником та ін.);
 • у випадку наявності обмежень щодо повноважень директора, передбачених статутом підприємства, необхідно рішення засновників підприємства щодо надання повноважень керівнику на підписання договору.

Копії документів (кожна сторінка) повинні бути завіренні підписом керівника (уповноваженої посадової особи) з відбитком печатки підприємства.

- для юридичних осіб – нерезидентів України:

(документи повинні бути легалізовані згідно вимог діючого законодавства України, з наданням нотаріально завіреного їх перекладу українською мовою)

 • копія документа про державну реєстрацію підприємства;
 • документальне підтвердження повноважень відповідних осіб на підписання договору;
 • копія документа, що підтверджує банківські реквізити підприємства.

- для фізичних осіб-підприємців України:

(копії документів повинні бути завіренні підписом фізичної особи-підприємця з відбитком печатки (за наявності)

 • копія свідоцтва/виписки про реєстрацію фізичної особи-підприємця;
 • копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ/ свідоцтва платника єдиного податку;
 • копія банківської довідки про наявність поточного рахунку.
 • копія паспорту;
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Всі вищезазначені документи необхідно подавати через загальний відділ ДП «СК «Ольвія» чи направляти на поштову адресу: 54052, м. Миколаїв, а/с 170.

Контакти комерційної служби:

Возовик Владислав Ігорович

тел.: (0512) 77-61-40, v.vozovyk@okt-port.com

ЗУ "Про публічні закупівлі"